Vysvětlení k ochraně dat

Společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG si je vědoma toho, že pokud navštěvujete naši webovou stránku, je pro Vás ochrana Vaší privátní sféry velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Proto bychom také chtěli, abyste byli seznámeni s tím, kdy a jaká data ukládáme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Toto vysvětlení k ochraně dat Vás má seznámit s opatřeními, která v souvislosti s ochranou dat podnikáme.

Zaměstnanci
Všichni zaměstnanci společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG jsou podle §5 spolkového zákona o ochraně dat povini zachovávat tajemství o poskytnutých údajích.

Evidence dat
Naši online prezenci můžete v podstatě shlédnout a použít bez poskytnutí Vašich ososbních dat. Při zobrazení naší webové stránky jsou za účelem zajištění dat ukládána taková data, jako jsou jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, webová stránka, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštěvujete a Vaše IP adresa. Tato data by v určitém případě mohla posloužit k identifikaci, přesto ale nejsou používána k žádnému vyhodnocení údajů o Vaší osobě. Jejich zpracování může být využito ke statistickým účelům, jednotlivý uživatel však zůstává v anonymitě. Pokud jsou data poskytnuta externím poskytovatelům služeb, zajišťují námi provedená technická a organizační opatření dodržování pravidel o ochraně da.

Evidence a zpracování osobních dat
Osobní data jsou evidována pouze tehdy, pokud jsou nám k dispozici na základě např. vyplněných formulářů anebo odeslaných mailů, při objednávání produktů anebo služeb, zaslaných poptávek anebo objednávek dodání materiálu. Databáze a její obsah zůstává v naší společnosti a u našeho poskytovatele služeb. Vaše osobní data nejsou námi anebo námi pověřenými osobami předávána v žádné formě k dispozici třetím osobám. Výjimku tvoří pouze případy, kdy nám bylo poskytnuto Vaše svolení anebo na základě úředního rozhodnutí.

Použití Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, tedy službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics užívá takzvané cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vámi používaných webových stránek. Informace o Vašem užívání této stránky, které jsou získávány pomocí cookies, jsou zpravidla přenášeny na jeden určitý server Googlu v USA a tam ukládány. V případě aktivace Ipanonymizéru na této webové stránce je Vaše Ipadresa na Googlu v rámci členských států Evropské unie anebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském ekonomickém prostoru již předem zkrácena. Úplná Ipadresa je přenášena na server Googlu v USA pouze ve vyjímečných případech a tam pak zkrácena. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek využívá Google získané informace k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, k sestavení reportů o aktivitě na webové stránce a k poskytování dalších služeb, které s touto stránkou a s užíváním internetu souvisí, provozovateli webové stránky. IP adresa, která je v rámci Google Analytics z Vašeho vyhledávače poskytnuta, není propojena s žádnými dalšími daty, která společnost Google používá. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením software Vašeho vyhledávač; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využívat všechny funkce této webové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete evidenci dat pro Google, která byla vytvořena pomocí cookies a která se vztahují na Vaše užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy), stejně jako i zpracování těchto dat společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete ovladač prohlížeče, který se nachází pod tímto odkazem. Bližší informace o podmínkách užívání a o ochraně dat naleznete pod Google Analytics Podmínky popř. pod Google Analytics Ochrana dat. Chtěli bychom Vás upozornit také na to, že pro zaručení anonymní evidence IP adres (tzv. IPMasking), byla na této webové stránce technika Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“.

Newsletter
Newslettery, e-maily a další elektronické zprávy s komerčními informacemi (dále jen „newsletter“) zasíláme pouze se svolením příjemců (proces Double-OptIn) nebo na základě zákonného povolení.
Zasílání newsletterů probíhá prostřednictvím „Inxmail“, platformy pro zasílání newsletterů společnosti Inxmail GmbH Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg.
V rámci newsletteru se používá tak zvaný newsletter tracking (označovaný také jako Web-Beacons nebo Tracking-Pixel). Při otevření newsletteru se vyvolá pixelový soubor ze serveru společnosti Inxmail a vedle určitých technických dat příjemce (např. informace o prohlížeči, e-mailový klient a systém) zaeviduje také IP adresu a okamžik vyvolání newsletteru. Ke statistickým šetřením patří také zjišťování, jestli se newslettery otevírají a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně, chování při klikání se nepřiřazuje ke konkrétnímu příjemci newsletteru. Vyhodnocení slouží spíše k poznání zvyklostí při čtení a přizpůsobení obsahů těmto zvyklostem nebo k zasílání různých obsahů podle konkrétních zájmů.
Příjemce má právo a možnost kdykoliv se nechat vyjmout z rozdělovníku pro zasílání newsletteru. K tomuto účelu má příjemce možnost odhlásit odběr newsletteru sám prostřednictvím odkazu pro odhlášení přímo v newsletteru.


Účel použití
Vaše evidovaná osobní data budou námi použita pouze pro zajištění vyžádaných produktů anebo služeb. Případně mohou být použita i k jiným účelům, ke kterým obdržíme Vaše svolení, nebrání-li tomu jiné zákonné povinnosti.

Přístup a oprávnění
Pokud si myslíte, že Vaše veškerá osobní data, která jsou u nás uložena, jsou již zastaralá anebo nesprávná, pak máte samozřejmě právo na jejich kontrolu a opravu. Stačí pouze zaslat mail na níže uvedenou mailovou adresu.

Právo na odvolání
Vaše předchozí svolení k používání Vašich osobních dat se můžete kdykoliv do budoucna odvolat. Stačí pouze zaslat mail na níže uvedenou mailovou adresu.

Uchovávání dat
Pokud tomu nebrání jiné zákonné povinnosti, jako například probíhající soudní řízení, budou Vaše osobní data uložena tak dlouho, jak to bude pro poskytnutí Vámi požadovaných služeb anebo služeb, ke kterým jste dali svolení, nutné.
 
Bezpečnost
Společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG provádí pro ochranu Vašich dat technická a organizační bezpečnostní opatření, která mají zabránit náhodné anebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení anebo přístupu nepovolených osob k Vašim datům. V případě evidence a zpracování Vašich osobních dat jsou informace přenášeny v zaklíčované formě, zabraňující jejich zneužití třetí osobou. Námi používaná bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým rozvojem neustále inovována.

Děti
Ochrana soukromí dětí je důležitým tématem. Z tohoto důvodu také na naší webové stránce neevidujeme, nezpracováváme a nepoužíváme žádné informace týkající se osob o nichž víme, že jsou mladší 13-ti let, bez toho aniž bychom měli předem ověřený souhlas zákonného zástupce. Zákonní zástupci si mohou na požádání prohlédnout informace, které byly jejich dítětem zadány popř. nechat tyto informace vymazat.

Kontakt
Při problémech, otázkách anebo podnětech k tématu Ochrana dat, se prosím obraťte na

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Heinrich-Eckstein-Str. 1
D-63801 Kleinostheim / Main
datenschutz@uta.de

Neustálý vývoj internetu vyžaduje čas od času úpravy ve znění ochrany dat. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv provést odpovídající změny.

Kontakt

Symbol služba zpětného zavolání Využijte naší bezplatné služby zpětného zavolání

Symbol UTA Servicehotline číslo společnosti UTA
+420 270 006 300

Symbol Non-stop havarijní služba Non-stop havarijní služba
bez poplatků:
00800 - 88 27 37 84
nebo:
+49 7333 80 82 28
Přehled telefonních čísel zde

Symbol Non-stop služba blokace karet Non-stop služba blokace karet
bez poplatků:
00800 - 88 226 226
nebo:
+49 6027 509-666

Symbol Non-stop Mercedes-Benz Service Mercedes-Benz Service 24h
Přehled telefonních čísel zde

Symbol E-Mail E-Mail: service@uta.com

Symbol Kontakt Kontakt

Symbol UTA vyhledávač stanic UTA vyhledávač stanic