VERKLARING PRIVACYBESCHERMING

UNION TANK Eckstein GmbH &Co.KG is zich ervan bewust dat de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website voor u een belangrijk thema is. De bescherming van uw persoonlijke gegevens geniet bij ons hoge prioriteit. Om deze reden willen wij u inzicht geven welke gegevens wij voor welke doeleinden opslaan en hoe deze gegevens door ons worden gebruikt. Met deze verklaring met betrekking tot de privacybescherming informeren wij u over onze maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

Medewerkers
Alle medewerkers van UNION TANK Eckstein GmbH &Co. KG zijn op grond van artikel 5 BDSG[Bundesdatenschutzgesetz; Duitse Wet op de privacybescherming] verplichtgegevens geheim te houden.

Registratie van gegevens
In principe kunt u van onze online-diensten gebruik maken zonder uw persoonlijke gegevens prijs te moeten geven. Bij het oproepen van onze website worden gegevens preventief opgeslagen, zoals de naam van uw internet serviceprovider, de website van waaruit u onze website bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en uw IP-adres. Het kan zijn dat deze gegevens een identificatie mogelijk maken, er wordt echter geen persoonsgerelateerd gebruik van gemaakt. De gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden geëvalueerd, waarbij de individuele gebruiker echter anoniem blijft. Indien gegevens worden doorgegeven aan externe diensten hebben wij door technische en organisatorische maatregelen ervoor gezorgd dat de voorschriften van de privacybescherming in acht worden genomen.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze zelf vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of een e mail te verzenden in verband met het bestellen van producten of diensten resp. bij informatieaanvragen of aanvraag van materiaal. De database en de inhoud ervan blijven steeds bij onze onderneming en onze provider. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons of door ons ingeschakelde personen aan derden doorgegeven, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend of een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Gebruiksdoelen
De van u opgenomen persoonlijke gegevens zullen wij alleen gebruiken om de door u gewenste producten of diensten te leveren dan wel voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven, voor zover er geen andersluidende wettelijke bepalingen van kracht zijn.

Toegangs- en rectificatierecht
U hebt het recht om alle op u betrekking hebbende gegevens die bij ons zijn opgeslagen te controleren en te rectificeren, als deze volgens u verouderd of onjuist zijn. Hiervoor is een e mail aan het hieronder vermelde e mailadres voldoende.

Recht om te herroepen
U hebt het recht om uw instemming met het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde voor de toekomst te herroepen. Hiervoor is een e-mail aan het hieronder vermelde e mailadres voldoende.

Bewaring van gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons zo lang als nodig opgeslagen, om een bepaalde dienstverlening uit te voeren die door u wordt gewenst of waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij er andersluidende wettelijke verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld bij een aanhangige gerechtelijke procedure.

Veiligheid
UNION TANK Eckstein GmbH &Co. KG neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door onbevoegde personen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens gebeurt de gegevensoverdracht in versleutelde vorm, om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Nieuwsbrief
We versturen nieuwsbrieven, e-mails en verdere elektronische mededelingen met commerciële informatie (hierna "nieuwsbrief") uitsluitend met toestemming van de ontvanger (Double OptIn-procedure) of een wettelijke vergunning.
De nieuwsbrief wordt verstuurd door middel van "Inxmail", een verzendplatform voor nieuwsbrieven van Inxmail GmbH, gevestigd aan de Wentzingerstr. 17, 79106 in Freiburg (Duitsland).
In het kader van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd nieuwsbriefvolgsysteem (ook wel webbeacon of trackingpixel genoemd). Het bestand ter grootte van een pixel wordt bij het openen van de nieuwsbrief opgeroepen van de server van Inxmail en registreert naast bepaalde technische gegevens van de gebruiker (bijv. informatie over de browser, e-mailprogramma en het systeem) ook het IP-adres en het tijdstip van opvragen. In de statistische onderzoeken wordt ook bepaald of nieuwsbrieven werden geopend en welke links werden aangeklikt. Deze informatie wordt anoniem verzameld: klikgedrag wordt niet aan een specifieke nieuwsbriefontvanger toegewezen. Deze evaluaties zijn veel meer bedoeld om de leesgewoonten te identificeren en om de inhoud hierop aan te passen of om al naar gelang de interesses van de lezer inhoud te verzenden.
De ontvanger heeft het recht en de mogelijkheid om zich te allen tijde uit te schrijven voor de nieuwsbriefmailing. Door op de afmeldingslink in de nieuwsbrief te klikken, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Kinderen
De bescherming van de privacy van kinderen is eveneens een punt van belang. Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij op onze website geen informatie van personen van wie ons bekend is dat zij jonger dan 13 jaar zijn, zonder van tevoren aantoonbare toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger te hebben verkregen. Op een desbetreffend verzoek kunnen de wettelijke vertegenwoordigers inzage krijgen in de door hun kind verstrekte informatie resp. verlangen dat deze wordt gewist.

Contact
Bij problemen, vragen of suggesties over het thema privacybescherming kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke medewerker voor privacybescherming.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim / Main
Duitsland
dataprivacy@uta.com

Door de voortdurende verdere ontwikkelingen op internet is een regelmatige aanpassing van deze verklaring over de privacybescherming noodzakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht op eventuele wijzigingen voor.

Contact

Symbol terugbel service Maak gebruik van onze gratis terugbel service

Symbol UTA servicelijn UTA servicelijn
+31 30 2315724

Symbol 24-uurs nooddienst nummer 24-uurs nooddienst nummer
gratis:
00800 - 88 27 37 84
of:
+49 7333 80 82 28
Overzicht telefoonnummers

Symbol 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten
gratis:
00800 - 88 226 226
of:
+49 6027 509-666

Symbol Mercedes-Benz 24 uurs service Mercedes-Benz 24 uurs service
Overzicht telefoonnummers

Symbol e-mail e-mail: info.nlb@uta.com

Symbol Contactformulier Contactformulier

Symbol UTA Stationszoeker UTA Stationszoeker

Opmerkingen over het gebruik van cookies

"Cookies" zijn kleine bestanden die lokaal op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruik ervan voor u te vergemakkelijken. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door de website te gebruiken zonder de acceptatie van cookies te deactiveren, gaat u ermee akkoord dat wij de onderstaande cookies tijdelijk op uw computer mogen plaatsen.

Meer informatie over cookies