Registrační proces mýtného v Bělorusku (BelToll).

Doporučujeme Vám otevřít formuláře pomocí Internet Exploreru, neboť při použití Mozilla Firefoxu může dojít k problémům při zobrazování.

Firma UTA nabízí jako jediná společnost v odvětví zúčtování mýtného BelToll metodou Post-Pay.

To pro Vás znamená následující: Zúčtování probíhá zpětně pomocí Vašeho zúčtování UTA. Dále Vám krok za krokem vysvětlíme, jak si můžete objednat svou palubní jednotku.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny dokumenty (také kopie technického průkazu vozidla nebo výpisu z obchodního rejstříku) musejí být opatřeny firemním razítkem!

Následující dokumenty musejí být předloženy v originále:

Následující dokumenty nám prosím zašlete jako kopii:

  • Technický průkaz vozidla na každé registrované vozidlo
  • Nájemní nebo leasingovou smlouvu (pokud se u Vašich vozidel jedná o najatá nebo leasingová vozidla)
  • Průkaz o emisní třídě (pokud tato není vykázána v technickém průkazu, pošlete nám prosím dodatečný doklad jako např.: povolení CEMT, dokument COP nebo doklad výrobce)
  • Výpis z obchodního rejstříku nebo přihlášku k živnosti

Další postup:

  • Palubní jednotka pak bude na místě na distribučních místech přímo personalizována, aktivována a poté je připravena k použití.
  • Po úspěšné kontrole a zpracování Vaší žádosti též ze strany provozovatele mýtného systému, obdržíte od společnosti UTA potvrzení k vyzvednutí své palubní jednotky.
  • S předložením originálního technického průkazu vozidla a následující plné moci (která musí být vystavena na vyzvedávající osobu), může být palubní jednotka vyzvednuta na distribučních místech v Bělorusku.
  • Po podání všech potřebných dokumentů zkontrolujeme jejich správnost
  • Poté pro Vás objednáme Vaši palubní jednotku.

Plně vyplněné a podepsané formuláře včetně všech dokumentů prosím zašlete na:

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Registrierungs Service
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Ohledně všech Vašich otázek jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Kontakt

Symbol služba zpětného zavolání Využijte naší bezplatné služby zpětného zavolání

Symbol UTA Servicehotline číslo společnosti UTA
+420 270 006 300

Symbol Non-stop havarijní služba Non-stop havarijní služba
bez poplatků:
00800 - 88 27 37 84
Přehled telefonních čísel zde

Symbol Non-stop služba blokace karet Non-stop služba blokace karet
bez poplatků:
00800 - 88 226 226
nebo:
+49 6027 509-666

Symbol Non-stop Mercedes-Benz Service Mercedes-Benz Service 24h
Přehled telefonních čísel zde

Symbol E-Mail E-Mail: service@uta.com

Symbol Kontakt Kontakt

Symbol UTA vyhledávač stanic UTA vyhledávač stanic