UTA Full Service Card – bezpečnost jde kupředu

Pro společnost UTA má téma bezpečnosti vysokou prioritu.

A proto bychom rádi využili této příležitosti a znovu Vás upozornili na naše bezpečnostní pokyny. Při každodenním používání našich servisních karet, prosím věnujte pozornost těmto tipům. Pečlivé zacházení se servisními kartami a PIN kódy je ta nejlepší ochrana před zneužitím karty. 

Servisní karty UTA jsou chráněny PIN kódem a dále společnost UTA poskytuje monitorování transakcí; je také odpovědností každého držitele karty zacházet se servisní kartou UTA pečlivě a odpovědně. Informujte své řidiče o následujících bezpečnostních pokynech:

Bezpečnostní doporučení od UTA:

  • Servisní karta ani PIN kód nesmí být předán třetím osobám.
  • Před zadáním PIN kódu se ujistěte, že s palivovým terminálem nebylo manipulováno a nedovolte jiné osobě, aby vám pomáhala při zadávání PIN kódu.
  • Nikdy nenechávejte kartu bez dozoru ve vozidle.
  • S kartou zacházejte jako s hotovostí a vždy ji noste u sebe.
  • PIN kód si zapamatujte a nikdy jej neukládejte společně s kartou.
  • Požádejte pracovníky čerpací stanice, aby kartu u pokladny používali tak, abyste ji vždy viděli.
  • Dbejte na to, aby nebylo zadávání PIN kódu viditelné pro ostatní tím, že zakryjete klávesnici druhou rukou nebo předmětem (např. peněženkou).
  • Neprodleně nás prosím informujte, pokud se Vám při realizaci platby stane něco neobvyklého.
  • Pravidelně kontrolujte faktury, abyste se ujistili, že datum a množství paliva je v pořádku; využít můžete také Klientskou sekce UTA. V Klientské sekce UTA máte v části „Reporting“ k dispozici mnoho možností vyhodnocení a upozornění.
  • Ztrátu palivové karty vždy okamžitě nahlaste společnosti UTA.

Pokud používáte firemní PIN pro Vaše tankovací karty, doporučujeme Vám změnu na tzv. Systémový PIN. Tento systém náhodně generuje PIN pro každou palivovou kartu.

Jak postupovat v případě ztráty nebo krádeže?
Po celé Evropě bohužel stále dochází k vniknutím do vozidel a ke krádežím tankovacích karet. Pachatelé obvykle pracují systematicky od zaparkovaných, přes opuštěná vozidla nebo vozidla odstavená v areálu společnosti. Ve většině případů jsou odcizeny palivové a servisní karty. I když se zdá, že nebylo nic odcizeno, doporučujeme nechat kartu zablokovat. Nelze vyloučit, že pachatelé vnikli do vozidla proto, aby se dostali k údajům o kartě.

V takových případech neprodleně reagujte, protože v případě ztráty nebo krádeže tankovací karty znamená, že čas jsou peníze. 

Takto můžete zablokovat svoji UTA kartu:
Zcela pohodlně na internetu přes Klientskou sekci UTA,

zdarma telefonicky: 00800 – 88 226 226
nebo faxem: 00800 - 88 225 225
e-mailem: Service@UTA.com

Kontakt

Symbol služba zpětného zavolání Využijte naší bezplatné služby zpětného zavolání

Symbol UTA Servicehotline číslo společnosti UTA
+420 270 006 300

Symbol Non-stop havarijní služba Non-stop havarijní služba
bez poplatků:
00800 - 88 27 37 84
Přehled telefonních čísel zde

Symbol Non-stop služba blokace karet Non-stop služba blokace karet
bez poplatků:
00800 - 88 226 226
nebo:
+49 6027 509-666

Symbol Non-stop Mercedes-Benz Service Mercedes-Benz Service 24h
Přehled telefonních čísel zde

Symbol E-Mail E-Mail: service@uta.com

Symbol Kontakt Kontakt

Symbol UTA vyhledávač stanic UTA vyhledávač stanic