Mýtné v Německu

 S UTA můžete jezdit Německem bez omezení

V roce 2005 bylo v Německu zavedeno mýtné pro nákladní vozidla. Zpočátku bylo vybíráno na dálnicích a na silně frekventovaných spolkových silnicích pro nákladní vozidla <20>≥ </20>7,5 tuny. 1. července 2018 byla síť, kde se musí platit mýtné, rozšířena a nyní platí vedle dálnic i pro veškeré spolkové silnice v Německu. V současné době mohou řidiči osobních vozidel využívat německou silniční síť bezplatně, ale zavedení mýtného je stále pravděpodobnější.

S UTA máte mnoho možností pro rychlou a pohodlnou úhradu stávajícího mýtného pro nákladní vozidla. Ve spolupráci se společností Toll Collect Vám usnadníme placení mýtných poplatků– takže můžete projíždět Německem bez zpoždění!

UTA Vás bude informovat o všech podrobnostech týkajících se mýtného na německých dálnicích a spolkových silnicích.

Úhrada mýtného za nákladní vozidla

Takto se vybírá mýtné

Poplatky se vybírají přes otevřený systém s mýtnými branami na dálnicích a kontrolních sloupech na spolkových silnicích. To se provádí prostřednictvím satelitního generování mýtné transakce a videoanalýzy SPZ Vašeho vozidla.

Výše mýtného závisí na příslušné trase, emisní třídě, hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Na následujícím odkazu naleznete přehledy kategorií vozidel a kalkulátor mýtného, který Vám zpracuje Váš individuální tarif za kilometry.

Manuální účtování a zpracování mýtného:

Lze provést prostřednictvím aplikace, online přes internet nebo na mýtném terminálu. Podobá se koupi jízdenky: Poplatky za mýtné můžete uhradit prostřednictvím karty UTA Full Service Card, v hotovosti, přes běžný účet nebo pomocí EC-karty popř. kreditní kartou.

Za tímto účelem uvedete příslušné údaje o vozidle, datum, začátek a cíl cesty. Mýtné se poté automaticky vypočítá podle nejkratší trasy v rámci silniční sítě s povinností hradit mýtné.

Elektronické účtování a zpracování mýtného:

Vaše palubní jednotka odesílá uložená a zašifrovaná data vozidla do počítačového centra společnosti Toll Collect přes mobilní telefon s časovým zpožděním. Data trasy jsou pak zpracována pomocí GPS a odeslána do počítačového centra. Vaše údaje o vozidle jsou pak porovnány s předanými údaji o trase a na tomto základě se vypočítá mýtné pro Vaše nákladní vozidlo.

Kontrola:

Existují tři způsoby, jak ověřit, zda byly poplatky za mýtné vyúčtovány: 

  • Stacionárně: např. mýtnými branami nebo sloupy.
  • Mobilně: kontrolními vozidly
  • Provozně: úředníkem BAG.

Vyberte si řešení mýtného

UTA akceptační média pro mýtné v Německu

Na německých dálnicích a federálních silnicích můžete použít následující akceptační média pro mýtné za nákladní vozidla: 

  • Mýtné
Nákladní vozidla ≥ 7,5 t

Ostatní vozidla < 7,5 t

UTA One® --
Toll Collect OBU

Karta Full Service Card (účtování trasy)

 

 

  • Zvláštní mýtné trasy Herrentunnel a Warnowquerung (mýtné platí pro všechna vozidla)

 

Vozidla > 3,5 tOstatní vozidla
UTA MultiBox® --
UTA MultiBox®Light
Karta UTA Full Service Card

Mýtný servis UTA v Německu

 Náš mýtný servis Vám usnadní vaše cesty

 Rychlé a snadné zúčtování mýtného prostřednictvím služby UTA: 

  • Ruční účtování mýtného přes Vaši kartu UTA Full Service Card: Fakturace včetně seznamu jednotlivých položek se provádí přes společnost UTA. Pokud jste registrováni u společnosti Toll Collect, můžete si prohlédnout jednotlivé cesty na portálu provozovatele mýtného.

 

  • Elektronické účtování mýtného prostřednictvím palubní jednotky: Registraci mýtného v Německu s příslušným akceptačním médiem můžete provést přes společnost UTA a její mýtné oddělení.   Fakturace se provádí, přes společnost UTA.

 

Prostřednictvím mýtné služby UTA můžete využít komfortního vyúčtování Postpay, a to jak v případě elektronického účtování, tak i při použití Vaší karty UTA Full Service Card pro ruční zadání na terminálu.

Na zvláštních mýtných trasách Warnowquerung a Herrentunnel lze použít kartu UTA Full Service Card pro všechna vozidla.

Daňový servis společnosti UTA v Německu

Získejte jako podnikatel zpět DPH, která je v současné době vybírána jen na zvláštních mýtných trasách (Herrentunnel a Warnowquerung)! Mýtné za nákladní vozidla nepodléhá dani z přidané hodnoty. V současné době je sazba DPH 19 %.

Společnost UTA zařídí vrácení DPH za Vás, což znamená, že nemusíte řešit žádnou korespondenci a vyhnete se eventuální jazykové bariéře.  Děláme pro Vás věci snadné!

Informujte se o Vašich výhodách!

Parkování s UTA

Parkovací služba UTA v Německu

Využijte naše parkovací služby na mnoha parkovištích podél německých dálnic a spolkových silnic. Ve spoluprácis provozovateli parkovišť Vám nabízíme pohodlnou možnost placení parkovacích poplatků s kartou UTA Full Service Card. To umožňuje řidičům včas dodržovat doby odpočinku.

U poplatků za parkování lze žádat vrácení daně.  Zkontrolujte u poplatků za parkování možnost vrácení DPH! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Kontakt

Symbol služba zpětného zavolání Využijte naší bezplatné služby zpětného zavolání

Symbol UTA Servicehotline číslo společnosti UTA
+420 270 006 300

Symbol Non-stop havarijní služba Non-stop havarijní služba
bez poplatků:
00800 - 88 27 37 84
Přehled telefonních čísel zde

Symbol Non-stop služba blokace karet Non-stop služba blokace karet
bez poplatků:
00800 - 88 226 226
nebo:
+49 6027 509-666

Symbol Non-stop Mercedes-Benz Service Mercedes-Benz Service 24h
Přehled telefonních čísel zde

Symbol E-Mail E-Mail: service@uta.com

Symbol Kontakt Kontakt

Symbol UTA vyhledávač stanic UTA vyhledávač stanic