UTA přispívá ke snížení změn klimatu

Jako jedna z předních společností v oboru jsme si uvědomili důležitou a zvláštní roli změny klimatu. Naším příspěvkem k iniciativám GOGREEN a PRINT GREEN je přispět ke snížení emisí CO.

UTA kopíruje a tiskne šetrně vůči životnímu prostředí podle iniciativy PRINT GREEN.

PRINT GREEN je iniciativa výrobců tiskáren a kopírovacích strojů s ohledem na životní prostředí. Každá tiskárna produkuje svým denním využíváním emise CO2. Aby došlo k jejich vyrovnání, spolupracuje společnost Kyocera s agenturou na ochranu klimatu, která se po celém světě zasazuje o projekty podporující ochranu klimatu. Na základě těchto projektů na ochranu klimatu jsou vzniklé emise kompenzovány na jiném místě. Tak vznikl projekt PRINT GREEN, který má za cíl působit proti změně klimatu.

UTA se připojila k této iniciativě a interně se přeorientovala na ekologický tisk a kopírování po celé Evropě. Tiskárny a kopírovací stroje UTA tak získaly nálepku PRINT GREEN, čímž je zajištěn klimaticky neutrální tisk a kopírování. Dokonce se používají klimaticky neutrální tonery.

Tímto opatřením podporujeme výrobu "hospodárných vařičů" v Keni. Tím se na jedné straně zmenšuje místní odlesňování lesů a na straně druhé je chráněno zdraví lidské populace.

Projekty podporované ze strany myclimate jsou certifikované a splňují celosvětově nejpřísnější standardy na kompenzaci CO2.

Díky našemu příspěvku můžeme ročně kompenzovat několik tun CO2.

UTA zasílá svou poštu podle klimaticky neutrální inciativy GOGREEN.

GOGREEN je forma ekologického zasílání poštovních zásilek společnosti Deutsche Post DHL.

Při každodenním zasílání dopisů a balíků jakéhokoli druhu vznikají emise CO2. Ty jsou evidovány společností Deutsche Post DHL dle přísného licenčního postupu a informují nás o nich. Díky projektu GOGREEN a dalším celosvětovým projektům na ochranu klimatu můžeme cílenými opatřeními vyrovnávat vzniklé emise CO2.

Proto můžeme označit naše zásilky také jako "klimaticky neutrální" a tím chráníme naše přírodní zdroje. Za své chování obdržíme každoročně certifikát společnosti Deutsche Post DHL.

Kontakt

Symbol služba zpětného zavolání Využijte naší bezplatné služby zpětného zavolání

Symbol UTA Servicehotline číslo společnosti UTA
+420 270 006 300

Symbol Non-stop havarijní služba Non-stop havarijní služba
bez poplatků:
00800 - 88 27 37 84
Přehled telefonních čísel zde

Symbol Non-stop služba blokace karet Non-stop služba blokace karet
bez poplatků:
00800 - 88 226 226
nebo:
+49 6027 509-666

Symbol Non-stop Mercedes-Benz Service Mercedes-Benz Service 24h
Přehled telefonních čísel zde

Symbol E-Mail E-Mail: service@uta.com

Symbol Kontakt Kontakt

Symbol UTA vyhledávač stanic UTA vyhledávač stanic