Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk doel.

Op Europese wegen gebeuren voortdurend lichte tot vrij zware verkeersongevallen, deels met ernstige gevolgen. Ter verbetering van deze situatie is door de Europese Unie een officiële richtlijn in het leven geroepen - het Europese handvest over de verkeersveiligheid, afgekort ERSC. Het ERSC heeft tot doel jaarlijks 25.000 levens in het wegverkeer te redden, met als kernpunt dat in 2020 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in de EU‑landen wordt bereikt.

Gemeenten, federaties en ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken in heel Europa zetten zich in voor dit actieprogramma. De ondertekenaars van het ERSC leveren met diverse maatregelen een bijdrage aan het bereiken van dit doel. UTA was één van de eerste ondertekenaars van het handvest.

European Road Saftey Charter

Om in dit kader onze verbintenisverklaring na te komen hebben wij concrete stappen ondernomen om de verkeersveiligheid te waarborgen:

1. Partnerschap met DocStop

In 2007 zijn UTA en DocStop een langdurig samenwerkingsverband overeengekomen. DocStop is onze partner als het gaat om medische zorg voor beroepschauffeurs onderweg. Zo kunnen chauffeurs onderweg doelgericht en vroegtijdig worden behandeld en worden zo eventuele ernstige gevolgen voorkomen.

Hoe werkt DocStop?

Bestuurders kunnen bij de meest uiteenlopende gezondheidsklachten de Duitse DocStop hotline +49 (1805) 112024 bellen, waarbij dan het adres van een nabij gelegen DocStop station in Duitsland wordt meegedeeld. De chauffeur kan zich direct ter plaatse laten behandelen om vervolgens veilig door te kunnen rijden.

Verdere informatie:

2. Samenwerking met de TÜV Rheinland

Volgens de Duitse Wet betreffende de vakbekwaamheid van bestuurders (BKrFQG) zijn beroepschauffeurs in het goederen- en personenvervoer over de weg die houder zijn van een rijbewijs van één van de categorieën C1/C1E/C/CE resp. D1/D1E/D/DE, verplicht aan te tonen dat ze regelmatig een nascholing hebben gevolgd. Overigens geldt deze richtlijn in de hele EU, en dan wel onder andere benamingen.

Via onze media informeren wij de bestuurders en de verantwoordelijken van wagenparks regelmatig over nieuws en data op het gebied van deze nascholingen. Daarin wordt vooral aandacht besteed aan kennis over veilig rijgedrag, veiligheidsaspecten ten aanzien van de lading en rationeel brandstofverbruik.

3. Veilige parkeerplaatsen

Voor onze klanten en beroepschauffeurs bieden we de UTA Parkeerplaats Service aan. Samen met onze partners bieden wij chauffeurs de mogelijkheid “onbezorgd” te parkeren. Immers, als de tijd dringt en de voorgeschreven rustperioden moeten worden aangehouden kan men snel in tijdnood raken, wat weer leidt tot hogere snelheden en meer stress op de Europese wegen. Onze UTA Parkeerplaats Service vereenvoudigt de dagelijkse zoektocht naar een parkeerplaats, garandeert veilig parkeren en zorgt zo voor een ongestoorde slaap, om daarna uitgerust aan de volgende etappe te kunnen beginnen.

Contact

Symbol terugbel service Maak gebruik van onze gratis terugbel service

Symbol UTA servicelijn UTA servicelijn
+31 30 7997050

Symbol 24-uurs nooddienst nummer 24-uurs nooddienst nummer
gratis:
00800 - 88 27 37 84
Overzicht telefoonnummers

Symbol 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten
gratis:
00800 - 88 226 226
of:
+49 6027 509-666

Symbol Mercedes-Benz Service 24h Mercedes-Benz Service 24h
Overzicht telefoonnummers

Symbol e-mail e-mail: info.nlb@uta.com

Symbol Contactformulier Contactformulier

Symbol UTA Stationszoeker UTA Stationszoeker