Colofon en juridische opmerkingen

Verantwoordelijk:
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 KLEINOSTHEIM / MAIN, DUITSLAND

Telefoon: +49 (6027) 5090
Telefax: +49 (6027) 50977177
E-mail: info@uta.com
Internet: www.uta.com

Directie: Carsten Bettermann (CEO)

De maatschappij is een commanditaire vennootschap naar Duits recht, gevestigd te 63801 Kleinostheim, Duitsland, ingeschreven bij het Registergericht te Aschaffenburg, Duitsland, onder nummer HRA 835.
Persoonlijk aansprakelijke vennoot is UNION TANK Eckstein GmbH, gevestigd te 63801 Kleinostheim, ingeschreven bij het Registergericht te Aschaffenburg onder nummer HRB 129.

Projectleiding:
Peter Büttner, Marketing (Peter.Buettner@uta.com)
Sven Peter, Techniek (Sven.Peter@uta.com)

 

Juridische opmerkingen
De op de websites van de UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ter beschikking gestelde informatie, met name met betrekking tot juridische kwesties, wordt met uiterste zorgvuldigheid voordurend bewerkt en aangevuld. Daar tussentijdse wijzigingen niet volledig kunnen worden uitgesloten kan evenwel geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. De uiteenzettingen geven de mening van de betreffende auteur weer.Hetzelfde geldt voor alle websites van derden waarnaar via een link wordt verwezen.

 

De inhoud van externe links wordt niet door ons gecontroleerd; derhalve is UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG niet verantwoordelijk voor de aldaar verstrekte inlichtingen (informatie van derden), welke uitsluitend voor eventueel gebruik toegankelijk worden gemaakt via een externe link. Deze door derden verstrekte inlichtingen vallen onder de aansprakelijkheid van de betreffende aanbieder.
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG sluit derhalve in verband hiermee elke vorm van aansprakelijkheid uit.

 

Inhoud en vormgeving van de websites van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zijn door de wet beschermd en mogen uitsluitend en volgens goeddunken van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG door hiertoe bevoegde personen worden gewijzigd of aangevuld.

De reproductie van de beschikbare gegevens en informaties is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Alle op deze websites genoemde personen maken bij deze bezwaar tegen elke vorm van commercieel gebruik en het doorgeven van hun gegevens aan anderen (art. 28 Bundesdatenschutzgesetz).

 

BTW-nrs.:
DE132070459, NL800943971B01, LU11453278, FR52327460341, BE0413368468, ATU38992006, GB367340055, SE502044884001, DK20309482, SI82398992, SK4020145866, CZ680668377, PT980323240, LT100002693816, IE6569755J, BG175643965, EE101112130, FI21832172, LV90002273940, HU30049479, HR75776059933

 

Design en realisatie:
significa GmbH - Agentur für Werbung, Aschaffenburg (www.significa.de)
altavier - Service GmbH, Berlin (www.altavier.de)

Contact

Symbol terugbel service Maak gebruik van onze gratis terugbel service

Symbol UTA servicelijn UTA servicelijn
+31 30 7997050

Symbol 24-uurs nooddienst nummer 24-uurs nooddienst nummer
gratis:
00800 - 88 27 37 84
Overzicht telefoonnummers

Symbol 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten
gratis:
00800 - 88 226 226
of:
+49 6027 509-666

Symbol Mercedes-Benz Service 24h Mercedes-Benz Service 24h
Overzicht telefoonnummers

Symbol e-mail e-mail: info.nlb@uta.com

Symbol Contactformulier Contactformulier

Symbol UTA Stationszoeker UTA Stationszoeker