Veiligheidsinstructies

UTA heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.

Daarom willen wij van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals uw aandacht te vestigen op onze veiligheidsinstructies. Neem bij het dagelijkse gebruik van onze servicekaarten vooral de volgende tips in acht. Een zorgvuldig gebruikt van servicekaarten en pincodes is de beste bescherming tegen misbruik van de kaart.

UTA zorgt voor extra veiligheid door middel van PIN-code-apparatuur en transactiecontroles. Het is echter ook de verantwoordelijkheid van elke kaarthouder om zorgvuldig en plichtsgetrouw met de UTA-servicekaart om te gaan. Zorg ervoor dat uw chauffeurs op de hoogte zijn van de volgende veiligheidsinstructies:

  • Geef de servicekaart of de PIN-code nooit aan derden.
  • Laat de kaart nooit onbeheerd achter in het voertuig of als u deze ergens gebruikt.
  • Behandel de kaart als contant geld en draag deze te allen tijde bij u.
  • Onthoud de PIN-code goed en bewaar deze nooit samen met de kaart.
  • Vraag het personeel van het tankstation om de kaart zichtbaar voor u te gebruiken bij de kassa.
  • Zorg ervoor dat anderen niet kunnen zien welke PIN-code u invoert. Scherm de toetsen bij het invoeren van de PIN-code bij wijze van visuele beveiliging volledig af met uw andere hand of een object (bijv. tas).
  • Stel ons onmiddellijk op de hoogte als u iets ongewoons opmerkt tijdens de verwerking van de betaling
  • Controleer uw facturen regelmatig op juistheid via UTA Exclusief zoals de datum en brandstofhoeveelheden op plausibiliteit. In het Service Center van ons UTA Exclusief vindt u vele evaluatie- en waarschuwingsopties onder Rapportage.
  • Meld het verlies van uw tankkaart in ieder geval onmiddellijk aan UTA.
  • Controleer voordat u uw PIN-code invoert ook of er met de terminal van de tankautomaat is geknoeid. Laat u nooit door een hulpvaardig persoon assisteren bij het invoeren van uw PIN-code.

Als u voor uw tankkaarten een bedrijfspincode gebruikt, raden wij u aan om over te stappen op de zogenaamde systeempincode. Dit is een willekeurig bepaalde, unieke PIN-code voor elke tankpas.

Wat moet u doen bij verlies of diefstal?
Helaas wordt er in heel Europa steeds meer in voertuigen ingebroken en worden er vaak tankkaarten gestolen. De daders gaan meestal gericht te werk en breken geparkeerde, verlaten of op een bedrijfsterrein geparkeerde voertuigen open. In de meeste gevallen worden tank- en servicekaarten gestolen. Zelfs als er vermoedelijk niets gestolen is, raden wij u aan de kaart te blokkeren. Het is niet uit te sluiten dat de daders de inbraak hebben gebruikt om toegang te krijgen tot de kaartgegevens.

Reageer in dergelijke gevallen onmiddellijk, want in geval van verlies of diefstal van de tankkaart is het gezegde "tijd is geld" echt van toepassing.

U kunt uw kaart als volgt blokkeren:
Heel gemakkelijk op internet via UTA Exclusief,

Gratis per telefoon: 00800 – 88 226 226
of fax: 00800 - 88 225 225
per e-mail: Service@UTA.com

Contact

Symbol terugbel service Maak gebruik van onze gratis terugbel service

Symbol UTA servicelijn UTA servicelijn
+31 30 7997050

Symbol 24-uurs nooddienst nummer 24-uurs nooddienst nummer
gratis:
00800 - 88 27 37 84
Overzicht telefoonnummers

Symbol 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten
gratis:
00800 - 88 226 226
of:
+49 6027 509-666

Symbol Mercedes-Benz Service 24h Mercedes-Benz Service 24h
Overzicht telefoonnummers

Symbol e-mail e-mail: info.nlb@uta.com

Symbol Contactformulier Contactformulier

Symbol UTA Stationszoeker UTA Stationszoeker