Nieuwe wet op het minimumloon in Oostenrijk

Sinds 1 januari 2017 zijn in Oostenrijk nieuwe voorschriften van kracht om loon- en sociale dumping tegen te gaan. Deze betreffen zowel het goederen- als personenvervoer – hierbij concreet cabotagevervoer en het bilaterale wegvervoer. Het doorvoerverkeer is hiervan uitgesloten.

Let op: elke keer dat een van uw medewerksters resp. medewerkers in Oostenrijk detacheert, moet dit door middel van het ZKO3-formulier van tevoren elektronisch gemeld worden:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?id=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a

Verder dienen de volgende documenten gedurende de gehele periode beschikbaar zijn:

  • Een kopie van de detacheringsmelding (in uitzonderlijke gevallen volstaat ook het transactienummer/referentienummer)
  • Sociale zekerheidsdocument A1
  • Loondocumenten
  • Wanneer de werknemer onderdaan van een derde land is: Tewerkstellingsvergunning

Momenteel vinden intensieve gesprekken en overleggen plaats om de meldingsvoorschriften te vereenvoudigen. Zodra er nieuws hieromtrent is, hoort u dat vanzelfsprekend van ons.

Meer informatie vindt u op het officiële detacheringsplatform van het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken: http://www.entsendeplattform.at

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met vragen of voor meer informatie.

Contact

Symbol terugbel service Maak gebruik van onze gratis terugbel service

Symbol UTA servicelijn UTA servicelijn
+31 30 7997050

Symbol 24-uurs nooddienst nummer 24-uurs nooddienst nummer
gratis:
00800 - 88 27 37 84
Overzicht telefoonnummers

Symbol 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten 24h alarmcentrale ter blokkering van kaarten
gratis:
00800 - 88 226 226
of:
+49 6027 509-666

Symbol Mercedes-Benz Service 24h Mercedes-Benz Service 24h
Overzicht telefoonnummers

Symbol e-mail e-mail: info.nlb@uta.com

Symbol Contactformulier Contactformulier

Symbol UTA Stationszoeker UTA Stationszoeker